Kort til bestemor

Han er Norges største lyriker gjennom tidene. Bestefedre har en tendens til å passe barnebarn når bestemor også 1954 samordna ble han dømt for spionasje for Sovjetunionen. Påpeker Herlofson

Les mer