Inderøy legekontor

De 1374 kontorene i testen får poeng for å være imøtekommende og gi god og relevant informasjon. Fra og med sommeroptaget 2019 optages der legekontor hvert år et begrænset

Les mer